หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ากั๋บตอง
อักษรล้านนา
บ่าฯกัปฯทอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่ากับทอง]
ความหมาย

น.มะพลับ - ไม้ต้น ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ผลรูปไข่ถึงกลมรี กลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ขั้วผล ผลสุกมีรสฝาดๆ หวานๆ กินได้ มีหลายชนิด เช่น มะพลับไข่นก มะพลับดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากั๋บตอง (บ่าฯกัปฯทอฯง)