หน้าหลัก
บ่ากอง
บ่าฯกอฯง
[บ่าคอง]

ดู...บ่กอง

บ่กอง
บคอฯง
[บ่คอง]

ว.ทันใดนั้น,เดี๋ยวนั้น,บัดนั้น; เช่น บ่ากองลุ๊กแล้วก็ฟั่งไปแอ่ว - ทันทีที่ตื่นนอนแล้วก็รีบไปเที่ยว; บ่ากอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากอง (บ่าฯกอฯง)