หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ากอกเสี้ยน
อักษรล้านนา
บ่าฯกอฯกส้ยฯร
เทียบอักษรไทย
[บ่ากอกเสี้ยน]
ความหมาย

น.มะกอกฝรั่ง/มะกอกหวาน - ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบประกอบ ดอกย่อยสีเหลืองอ่อน ผลกลมหรือรี สีเขียวเข้ม พอแก่สีจะอ่อนลง แกนกลางของผลเป็นสัน มีเส้นฝอยแข็งจากส่วนกลางแทงเข้าไปในส่วนของเนื้อ เนื้อหนามีรสเปรี้ยวอมหวานมัน กรอบ นิยมกินเป็นผลไม้สด; บ่ากุ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากอกเสี้ยน (บ่าฯกอฯกส้ยฯร)