หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ากอกน้ำ
อักษรล้านนา
บ่าฯกอฯกนาฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ากอกน้ำ]
ความหมาย

น.มะกอกน้ำ - ไม้ต้นขนาดเล็กมักขึ้นริมน้ำ ดอกสีขาว ปลายกลีบดอกจักเป็นฝอย ออกเป็นช่อตามซอกใบ ผลเล็กกลมรี หัวท้ายแหลม รสฝาดอมเปรี้ยว ใช้ดองเป็นของขบเคี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากอกน้ำ (บ่าฯกอฯกนาฯ)