หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ากอก
อักษรล้านนา
บ่าฯกอฯก
เทียบอักษรไทย
[บ่ากอก]
ความหมาย

น๑.มะกอก - ไม้ต้นขนาดใหญ่ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว นิยมใช้กินกับลาบ ผลสุกมีรสเปรี้ยวเจือฝาด ใช้ปรุงอาหาร เมล็ดใช้ทำยาได้ น๒.มะเหงก,กำปั้น; ลูกกุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากอก (บ่าฯกอฯก)