หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ากวิ๋ด
อักษรล้านนา
บ่าฯกิวฯด
เทียบอักษรไทย
[บ่ากวิด]
ความหมาย

น.มะขวิด - ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ต้นและกิ่งมีหนาม ผลกลม เปลือกแข็ง มีเกล็ดสีขาวตามผิว เนื้อผลสีชมพู มีเม็ดจำนวนมาก เนื้อผลสุกสีเหมือนมะขามเปียก กินได้ ยางใช้ทำยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ากวิ๋ด (บ่าฯกิวฯด)