หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ะ
อักษรล้านนา
บะ,บ่ะ
เทียบอักษรไทย
[บ่ะ]
ความหมาย

น.คำนำหน้าชื่อผลไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุที่มีลักษณะกลม ในแต่ละท้องถิ่นอาจใช้คำว่า บ่ะ บ่า หมะ หม่า หมาก เช่น บ่ะโอ-ส้มโอ หรือ บ่าโอ หมะโอ หม่าโอ หมากโอ มีความหมายเช่น เดียวกัน แต่นิยมใช้ "บ่า" ดู บ่า เพิ่มเติม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ะ (บะ,บ่ะ)