หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ฮักบ่หุม
อักษรล้านนา
บรักฯบหุม
เทียบอักษรไทย
[บ่รักบ่หุม]
ความหมาย

ว.ไม่รักไม่ชอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ฮักบ่หุม (บรักฯบหุม)