หน้าหลัก
บ่อเกื๋อ
บอฯเกิลฯอฯอ
[บ่เกลือ]

ก.บ่อเกลือ - แหล่งที่เกิดของเกลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อเกื๋อ (บอฯเกิลฯอฯอ)