หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อู้
อักษรล้านนา
บอู้
เทียบอักษรไทย
[บ่อู้]
ความหมาย

ก.ไม่พูด; บ่ปาก,บ่ปากบ่จ๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อู้ (บอู้)