หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่อป๋า
อักษรล้านนา
บอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่อปลา]
ความหมาย

น.บ่อเลี้ยงปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อป๋า (บอฯ)