หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่อนแตก
อักษรล้านนา
บ่อฯรแตกฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่อนแตก]
ความหมาย

ว.อาการที่กลุ่มคนที่มาชุมนุมกันต้องแยกย้ายหรือเลิกไปกลางคัน,แยกย้ายหรือสลายตัวกระทันหัน เช่น กำลังสุมหัวนินทา พอเจ้านายมาเลยบ่อนแตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อนแตก (บ่อฯรแตกฯ)