หน้าหลัก
บ่อนแตก
บ่อฯรแตกฯ
[บ่อนแตก]

ว.อาการที่กลุ่มคนที่มาชุมนุมกันต้องแยกย้ายหรือเลิกไปกลางคัน,แยกย้ายหรือสลายตัวกระทันหัน เช่น กำลังสุมหัวนินทา พอเจ้านายมาเลยบ่อนแตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อนแตก (บ่อฯรแตกฯ)