หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อนพ้าย
อักษรล้านนา
บ่อฯรภ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่อนภ้าย]
ความหมาย

น.ที่เล่นไพ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อนพ้าย (บ่อฯรภ้ายฯ)