หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่อง
อักษรล้านนา
บ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่อง]
ความหมาย

ก.บ่ง - ใช้ของแหลม เช่น เข็ม เป็นต้น แทงที่เนื่อเพื่อสะกิดเอาเสี้ยน หรือหนามออก; ว.บุ๋ม,เป็นรู,เป็นแอ่ง,ลึกลงไป เช่น แก้มบุ๋ม(ลักยิ้ม).

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่อง (บ่อฯง)