หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ล่ำจั๋ก
อักษรล้านนา
บลําจักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ล่ำจัก]
ความหมาย

ดู...บ่ล่ำ

ออกเสียงล้านนา
บ่ล่ำ
อักษรล้านนา
บลํา
เทียบอักษรไทย
[บ่ล่ำ]
ความหมาย

ว.ไม่ค่อยจะ...ใช้นำหน้าคำกริยา เช่น บ่ล่ำอู้ - ไม่ค่อยจะพูด, บ่ล่ำไป - ไม่ค่อยจะไป; บ่ล่ำจั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ล่ำจั๋ก (บลําจักฯ)