หน้าหลัก
บ่ยั้งบ่เซา
บยั้งฯบเซัา
[บ่ยั้งบ่เซา]

ก.ไม่หยุดไม่พัก,ไม่หยุดไม่หย่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ยั้งบ่เซา (บยั้งฯบเซัา)