หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ยั้งบ่เซา
อักษรล้านนา
บยั้งฯบเซัา
เทียบอักษรไทย
[บ่ยั้งบ่เซา]
ความหมาย

ก.ไม่หยุดไม่พัก,ไม่หยุดไม่หย่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ยั้งบ่เซา (บยั้งฯบเซัา)