หน้าหลัก
บ่มโข่
บ่฿มฯโข่
[บ่มโข่]

ก.แทรกอยู่ในกองหยากเหยื้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่มโข่ (บ่฿มฯโข่)