หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่มโข่
อักษรล้านนา
บ่฿มฯโข่
เทียบอักษรไทย
[บ่มโข่]
ความหมาย

ก.แทรกอยู่ในกองหยากเหยื้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่มโข่ (บ่฿มฯโข่)