หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่มึ้ง
อักษรล้านนา
บมึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่มึ้ง]
ความหมาย

ว.ไม่ได้ระมัดระวัง,เผลอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่มึ้ง (บมึ้งฯ)