หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่มซาย
อักษรล้านนา
บ่฿มฯซายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่มซาย]
ความหมาย

ก.แทรกอยู่ในกองทราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่มซาย (บ่฿มฯซายฯ)