หน้าหลัก
บ่ม
บ่฿มฯ
[บ่ม]

ก.แทรก - เข้าไปในระหว่าง,เบียดเข้าไปข้างใน; บุ่น,สุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ม (บ่฿มฯ)