หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ปากบ่จ๋า
อักษรล้านนา
บปากฯบจา
เทียบอักษรไทย
[บ่ปากบ่จา]
ความหมาย

ก.ไม่พูด ไม่จา; บ่อู้บ่จ๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปากบ่จ๋า (บปากฯบจา)