หน้าหลัก
บ่ปอไค่ม่วน
บพํอฯไฯระฯค่ม่วฯร
[บ่พอใคร่ม่วน]

ว.ไม่ค่อยจะสนุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ปอไค่ม่วน (บพํอฯไฯระฯค่ม่วฯร)