หน้าหลัก
บ่ตันกึ๊ด
บทันฯคึดฯ
[บ่ทันคึด]

ก.ไม่ทันคิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ตันกึ๊ด (บทันฯคึดฯ)