หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ดีบ่ดั๋ก
อักษรล้านนา
บดีบดักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ดีบ่ดัก]
ความหมาย

ว.เลวมาก,ไม่ดีจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดีบ่ดั๋ก (บดีบดักฯ)