หน้าหลัก
บ่ดั๋ก
บดักฯ
[บ่ดัก]

ว.ไม่หยุดส่งเสียง; เช่น ไห้บ่ดั๋ก - ร้องไห้ไม่หยุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดั๋ก (บดักฯ)