หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ดอกบ่ดาย
อักษรล้านนา
บดอฯกบดายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ดอกบ่ดาย]
ความหมาย

ว.เปล่า,ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดอกบ่ดาย (บดอฯกบดายฯ)