หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่จุ๋
อักษรล้านนา
บจุ
เทียบอักษรไทย
[บ่จุ]
ความหมาย

ว.ไม่โกหก,ไม่หลอกลวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จุ๋ (บจุ)