หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่จิ๋บ่จี้
อักษรล้านนา
บจิบจี้
เทียบอักษรไทย
[บ่จิบ่จี้]
ความหมาย

ดู...บ่จิ๋

ออกเสียงล้านนา
บ่จิ๋
อักษรล้านนา
บจิ
เทียบอักษรไทย
[บ่จิ]
ความหมาย

ก.ไม่กระทบ,ไม่แตะต้อง,ไม่สัมผัส,ไม่แหย่; บ่จิ๋บ่จี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จิ๋บ่จี้ (บจิบจี้)