หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่จิ๊
อักษรล้านนา
บชิ
เทียบอักษรไทย
[บ่ชิ]
ความหมาย

ว.ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จิ๊ (บชิ)