หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่จั้งบ่ยั้ง
อักษรล้านนา
บจั้งฯบยั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่จั้งบ่ยั้ง]
ความหมาย

ก.ไม่หยุดไม่หย่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จั้งบ่ยั้ง (บจั้งฯบยั้งฯ)