หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่งหนาม
อักษรล้านนา
บ฿งฯหนฯามฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่งหนาม]
ความหมาย

ก.ใช้ของแหลมมีคม เช่นเข็มเป็นต้น เจาะเอาหนามออกจากร่างกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่งหนาม (บ฿งฯหนฯามฯ)