หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่งหนอง
อักษรล้านนา
บ฿งฯหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่งหนอง]
ความหมาย

ก.เอาน้ำหนองออกจากแผลหรือฝี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่งหนอง (บ฿งฯหนฯอฯง)