หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่กุ้ม
อักษรล้านนา
บกุ้ม
เทียบอักษรไทย
[บ่กุ้ม]
ความหมาย

ก.ไม่คุ้ม,ไม่ครบ,ไม่พอ, ไม่สมบูรณ์,ไม่ไหว; บ่กุ้มบ่ปอ,หวิ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่กุ้ม (บกุ้ม)