หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่กิ๋นเข้า
อักษรล้านนา
บกินฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[บ่กินเข้า]
ความหมาย

ก.ไม่กินข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่กิ๋นเข้า (บกินฯเขั้า)