หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่กิ๋น
อักษรล้านนา
บกินฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่กิน]
ความหมาย

ก.ไม่กิน,ไม่ดื่ม: ล้านนาเรียกอาการที่ทำให้ของเหลว/ของแข็ง/ของที่กินได้ ล่วงล้ำลำคอเข้าไปว่า "กิ๋น"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่กิ๋น (บกินฯ)