หน้าหลัก
บูบบีบบู้บี้
บูบีปฯบู้บี้
[บูบบีบบู้บี้]

ดู...บู้บี้

บู้บี้
บู้บี้
[บู้บี้]

ว.บุบบิบ,ยุบแฟบลงไป,ยู่ยี่; บู้บี้บูบบีบ,บูบบีบบู้บี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บูบบีบบู้บี้ (บูบีปฯบู้บี้)