หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุ๋ม
อักษรล้านนา
บุม
เทียบอักษรไทย
[บุ๋ม]
ความหมาย

ว.ยุบเป็นรอยลึกลงไป เช่น แก้มบุ๋ม-ลักยิ้ม,กางบุ๋ม-คางบุ๋ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ๋ม (บุม)