หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บุ๋บุ่น
อักษรล้านนา
บุบุ่ร
เทียบอักษรไทย
[บุบุ่น]
ความหมาย

ดู...บุ๋

ออกเสียงล้านนา
บุ๋
อักษรล้านนา
บุ
เทียบอักษรไทย
[บุ]
ความหมาย

ก.ฝ่าเข้าไป,แหกเข้าไป,ทะลุออกไป; บุ๋บุ่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ๋บุ่น (บุบุ่ร)