หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุ้มๆ
อักษรล้านนา
บุ้มๆ
เทียบอักษรไทย
[บุ้มๆ]
ความหมาย

ว.พึมพำ,บ่นอู้อี้,พูดค่อยๆ ฟังได้แต่ไม่ถนัด; อุ้มๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ้มๆ (บุ้มๆ)