หน้าหลัก
บุ้งหนอง
บุ้งหนฯอฯง
[บุ้งหนอง]

ดู...บุ้ง

บุ้ง
บุ้ง
[บุ้ง]

น.ผักบุ้ง,ผักบุ้งไทย, - ไม้เถาทอดเลื้อยตามพื้นดินที่ชื้นแฉะหรือบนผิวน้ำ ดอกเป็นรูปแตร สีขาวอมชมพูหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดใช้เป็น ภาษาสุภาพ(ราชาศัพท์)เรียก "ผักทอดยอด" ; ผั๋กบุ้งหนอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ้งหนอง (บุ้งหนฯอฯง)