หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุ้งจีน
อักษรล้านนา
บุ้งจีนฯ
เทียบอักษรไทย
[บุ้งจีน]
ความหมาย

น.ผักบุ้งพันธุ์หนึ่ง ลำต้นกลวง ปล้องใหญ่กว่าผักบุ้งไทย ก้านใบสีเขียวอ่อน ดอกสีขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ้งจีน (บุ้งจีนฯ)