หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บุ้ง
อักษรล้านนา
บุ้ง
เทียบอักษรไทย
[บุ้ง]
ความหมาย

น.ผักบุ้ง,ผักบุ้งไทย, - ไม้เถาทอดเลื้อยตามพื้นดินที่ชื้นแฉะหรือบนผิวน้ำ ดอกเป็นรูปแตร สีขาวอมชมพูหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดใช้เป็น ภาษาสุภาพ(ราชาศัพท์)เรียก "ผักทอดยอด" ; ผั๋กบุ้งหนอง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ้ง (บุ้ง)