หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุ่ม
อักษรล้านนา
บุ่ม
เทียบอักษรไทย
[บุ่ม]
ความหมาย

ก.กบดาน - แอบ,หลบ,ซ่อน,อยู่นิ่งเงียบ; ขาบ,บ่ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ่ม (บุ่ม)