หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บุ่ง
อักษรล้านนา
บุ่ง
เทียบอักษรไทย
[บุ่ง]
ความหมาย

น.ภาชนะไม้ไผ่สานทรงสูงขนาดใหญ่ ใช้เก็บสิ่งของ อย่างข้าวเปลือก เป็นต้น ปุ่ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ่ง (บุ่ง)