หน้าหลัก
บุ่ง
บุ่ง
[บุ่ง]

น.ภาชนะไม้ไผ่สานทรงสูงขนาดใหญ่ ใช้เก็บสิ่งของ อย่างข้าวเปลือก เป็นต้น ปุ่ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ่ง (บุ่ง)