หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุงตีบ
อักษรล้านนา
บุงตีปฯ
เทียบอักษรไทย
[บุงตีบ]
ความหมาย

น.กระบุงทรงกลมตรงส่วนกลางไม่ป่อง ที่ปากมีหูสองด้านเพื่อสอดไม้คานกลมสำหรับคอนหรือหาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุงตีบ (บุงตีปฯ)