หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุง
อักษรล้านนา
บุง
เทียบอักษรไทย
[บุง]
ความหมาย

น.กระบุง - ภาชนะสานทึบทรงกลมสูง ส่วนกลางป่องออก ก้นเป็นสี่เหลี่ยม ใช้บรรจุของ; เปี๊ยด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุง (บุง)