หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บืนปาก
อักษรล้านนา
บืนฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[บืนปาก]
ความหมาย

ก.บุ้ยปาก - ยื่นริมฝีปากออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืนปาก (บืนฯปากฯ)