หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บืนบือหมูป่า
อักษรล้านนา
บืนฯบืหู
เทียบอักษรไทย
[บืนบือหมูป่า]
ความหมาย

น.แป้นจมูกหมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืนบือหมูป่า (บืนฯบืหู)