หน้าหลัก
บืนบือหมูป่า
บืนฯบืหู
[บืนบือหมูป่า]

น.แป้นจมูกหมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืนบือหมูป่า (บืนฯบืหู)