หน้าหลัก
บืนบือ
บืนฯบื
[บืนบือ]

น.สิ่งของขนาดเล็กยื่นออก เช่น ปากหมู เรียก บืนบือหมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืนบือ (บืนฯบื)