หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บืน
อักษรล้านนา
บืนฯ
เทียบอักษรไทย
[บืน]
ความหมาย

ก.,ว.ยื่นออก,เจ่อ,บวม,บานออกเล็กน้อย,พอง; เช่น ปากบืน - ปากยื่นออก, ปากเจ่อ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืน (บืนฯ)